Capriccio Mio

Nino D'Angelo

Songtext:

E mò nun fà accussì nun serve a niente
asciuttate chist'uocchie 'nfuse 'e me
e nun me penzà maie quann'io te manco
nun t'accattà nu suonno pe m'avè
'o sole se n'è ghiuto a dint'o cielo
'o viento s'è fermato 'nfaccia a te
E tu capriccio mio nun me puà trattenè

Nun m'accarezzà te voglio bene
nun me fà sbaglià te faie cchiù male
te vulesse dà stà vita mia
ma t'aggia scurdà pecchè o và Dio
nun m'accarezzà te voglio bene
e nun me cercà quann'è dimane
nun te pozzo dì n'ata bugia
no te prego famme turnà a casa
nun m'accarezzà te cerco scusa, scusa

E triemme 'mpraccio a me comm'a na foglia
e chist'autunno nun te fà carè
pur'io ca t'aggia perdere e te voglio
nun me ricordo a strada mia qual'è
o cielo sta chiagnenne ncuolla nnuie
e chist'ammore 'nfuse se ne va.
E nasce na canzone pe chi s'adda scurdà

Nun m'accarezzà te voglio bene
...............................
...............................


(finale parlato)

Si scusa pe stà sbandata, pe stu peccato
pe tutt'o male c'aggiu fatto a te
ma me a capì è stato nu mumento e debolezza
ca m'a pigliato dint'a chesti' mane
e ma purtato int'à nu mumento scunusciuto
'mpraccio a te
e stu capriccio è stato accussì doce
ca nun riesco a m'ò scurdà

Höre Capriccio Mio song